Plan zajęć KURSY JEDNOROCZNE

Plan Kursy jednoroczne

13.2.2024

Witamy w semestrze WIOSENNYM.

Słuchaczu pamiętaj o frekwencji! Na zajęciach stacjonarnych obecność należy obowiązkowo potwierdzić na liście obecności.

Sale, w których odbywają się zajęcia podajemy przy wejściu do budynku i na tablicy informacyjnej (naprzeciw sali nr 4).

Słuchacz ma obowiązek zrealizować min. 50% podstawy programowej. Czyli, żeby został dopuszczony do egzaminu semestralnego, musi być obecny na min. 50% zajęć z każdego przedmiotu.

Dodatkowo uczulamy słuchaczy, którym nalicza się opłata za brak 50% obecności w danym miesiącu, aby zwracali szczególną uwagę na ilości godzin w ramach jednego miesiąca.