Menu

Opis kierunku

Empatia, kreatywność, asertywność i umiejętność pracy z ludźmi – jeśli wykazujesz się tymi cechami i chcesz pomagać słabszym, kierunek Opiekun w Domu Pomocy Społecznej to idealny wybór dla Ciebie! Po jego ukończeniu będziesz zmieniał życie osób chorych, niesamodzielnych i korzystających z opieki instytucjonalnej, współpracując z terapeutami na lepsze, organizując podopiecznym czas wolny, umożliwiając im samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i lokalną społecznością. Jest to kierunek perspektywiczny umożliwiający podjęcie pracy również za granicą na terenie UE.

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  2 lata

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Opiekun w domu pomocy społecznej

 • EGZAMIN:

  Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Domy małego dziecka

 • Domy pomocy społecznej

 • Hospicja

 • Oddziały rehabilitacji w szpitalu

 • Ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych

 • Szkoły

 • Środowiskowe domy samopomocy

 • Warsztaty terapii zajęciowej

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Aktywizacja osoby podopiecznej

 • Język obcy w pomocy społecznej

 • Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej

 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Teoretyczne podstawy opieki

 • Trening umiejętności społecznych

 • Usługi opiekuńcze

 • Usługi wspierające