Menu

Egzaminy zawodowe sesja styczeń/luty 2018

4 stycznia 2018

                                             Wszelkie informacje dotyczące

              Egzaminów zawodowych sesja styczeń/luty 2018

będa zamieszcazne tutaj oraz na tablicy informacyjnej w budnynku szkolnym

                                               przy ul. Jankowickiej 2

                   Zainteresowanych słuchaczy prosimy o bieżące monitorwanie.

Dodatkowo przypominamy, że na egzamin zawodowy mogą Państwo wchodzić wyłącznie

                       z materiałami, o których mowa w poniższych komunikatach:

Komunikat CKE - egzamin pisemny     Komunikat CKE - część praktyczna

 

Słuchacz ma obowiązek stawienia się na egzamin zawodowy minimum 30 min przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym.

 

Zobacz także

dZapisz się jKontakt uMiasto