Plan KURSY JEDNOROCZNE

1.6.2023

Słuchaczu pamiętaj o frekwencji! Na zajęciach stacjonarnych obecność należy obowiązkowo potwierdzić na liście obecności.

Sale, w których odbywają się zajęcia podajemy na tablicy informacyjnej (naprzeciw sali nr 4).

Słuchacz ma obowiązek zrealizować min. 50% podstawy programowej. Zatem, żeby został promowany, musi być obecny na min. 50% zajęć z danego przedmiotu.

Sprawdzaj plan w piątek przed każdym zjazdem.

Skróty kierunków:

AC - AGENT CELNY

DW - DEKORATOR WNĘTRZ

KD - KONSULTANT DS. DIETETYKI

RF - RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE

RM - REJESTRATORKA MEDYCZNA

TL - TRANSPORT I LOGISTYKA

SP - STYLIZACJA PAZNOKCI