Plan LICEUM

1.6.2023

Witamy w semestrze wiosennym.

Słuchaczu pamiętaj o frekwencji! Na zajęciach stacjonarnych obecność należy obowiązkowo potwierdzić na liście obecności.

Sale, w których odbywają się zajęcia podajemy na tablicy informacyjnej (naprzeciw sali nr 4).

Słuchacz ma obowiązek zrealizować min. 50% podstawy programowej. Zatem, żeby został dopuszczony do egzaminu semestralnego, musi być obecny na min. 50% zajęć z danego przedmiotu.

Dyrekcja zastrzega możliwość zmian. Sprawdzaj plan w piątek przed każdym zjazdem.