Plan POLICEALNE

6.3.2023

Witamy w semestrze wiosennym.

Słuchaczu pamiętaj o frekwencji! Na zajęciach stacjonarnych obecność należy obowiązkowo potwierdzić na liście obecności.

Sale, w których odbywają się zajęcia podajemy na tablicy informacyjnej (naprzeciw sali nr 4).

Słuchacz ma obowiązek zrealizować min. 50% podstawy programowej. Zatem, żeby został dopuszczony do egzaminu semestralnego, musi być obecny na min. 50% zajęć z każdego przedmiotu.

Skróty kierunków:

BHP - Technik BHP

DSA - Technik Administracji

DSAR - Technik Archiwista

DSK - Technik Usług Kosmetycznych

FL - Florysta

TSM - Technik sterylizacji medycznej

Dyrekcja zastrzega możliwość zmian. Sprawdzaj plan w piątek przed każdym zjazdem.

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00