Plan KURSY JEDNOROCZNE

18.5.2022

Uwaga: Zgodnie z Rozporządzeniem MEN od 21.02.2022 wszystkie zajęcia odbywają STACJONARNIE. Nie ma możliwości jakichkolwiek zajęć zdalnie - o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Słuchaczu pamiętaj o frekwencji! Na zajęciach stacjonarnych obecność należy obowiązkowo potwierdzić na liście obecności.

Sale, w których odbywają się zajęcia podajemy na tablicy informacyjnej (naprzeciw sali nr 4).

Na terenie budynku obowiązuje maseczka i dezynfekcja dłoni, maseczkę można zdjąć po zajęciu miejsca w sali.

W związku z sytuacją pandemiczną i częstymi pytaniami, dotyczącymi kwarantanny naszych słuchaczy (usprawiedliwiania nieobecności osoby skierowanej na kwarantannę), informujemy, że w tej kwestii nie ma żadnej odrębnej regulacji. Kwarantannę słuchacza należy traktować jak zwykłą chorobę.

Słuchacz ma obowiązek zrealizować min. 50% podstawy programowej niezależnie od kwarantanny czy innych chorób.

Zatem słuchacz, żeby został dopuszczony do egzaminu semestralnego, musi być obecny na min. 50% zajęć z danego przedmiotu.

Dyrekcja zastrzega możliwość zmian. Sprawdzaj plan w każdy piątek przed zjazdem.

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.