EGZAMIN MATURALNY - DEKLARACJE 2019/2020r.

1.9.2019

UWAGA PRZYSZLI MATURZYŚCI!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2020 r.,

składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi macierzystej szkoły

w określonych poniżej terminach:

 

LP

KTO?

DO KIEDY
(deklaracja wstępna)

DO KIEDY
(deklaracja ostateczna)

1.

Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020r.

 aktualny semestr V i VI

do 30 września 2019r.

do 7 lutego 2020r.

2.

Absolwent, który ukończył LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie

do 30 września 2019r. (nieobowiązkowo)

do 7 lutego 2020r.

 

Wzór deklaracji w załączeniu.

 

Opłata za egzamin maturalny.

Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy: przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok).

 

Uwaga!
Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją: do 30 września 2019r.

 (dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2020r.)

 

798 299 599

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.